Gå till huvudinnehållet

Slimminge och byalaget

Om Slimminge

Du hittar Slimminge by bland de böljande backarna på Romeleåsens sydsluttning . I Slimminge socken har vi också grannbyn Janstorp. Där ligger Slimminge bygdegård.

 

Redan på 1400-talet omnämns Slimminge i olika skrifter.

Det finns flera förklaringar på vad namnet Slimminge betyder. Några säger att marken var mager (slim) medan andra säger att det var slemt (dåligt) folk som utgjorde befolkningen…

 

Vi är stolta över att ha en levande by.

Skolan finns mitt i byn sedan 1800-talet, det finns föräldrakooperativ, förskola och fritidshem.

 

Kyrkan byggdes i början av 1800-talet och dess grön-ärgade spira syns vida ikring. I utkanten av byn finns Johannamuseet – ett fantasiskt museum som grundats på det tekniska snillet och den bilälskande Manfred Almkvists samlingar.

 

Det finns också mycket företagande i Slimminge, men det är inte så synligt.

Engagera dig i byalaget

Du hittar Slimminge by bland de böljande backarna på Romeleåsens sydsluttning . I Slimminge socken har vi också grannbyn Janstorp. Där ligger Slimminge bygdegård.

 

Redan på 1400-talet omnämns Slimminge i olika skrifter.

Det finns flera förklaringar på vad namnet Slimminge betyder. Några säger att marken var mager (slim) medan andra säger att det var slemt (dåligt) folk som utgjorde befolkningen…

 

Vi är stolta över att ha en levande by.

Skolan finns mitt i byn sedan 1800-talet, det finns föräldrakooperativ, förskola och fritidshem.

 

Kyrkan byggdes i början av 1800-talet och dess grön-ärgade spira syns vida ikring. I utkanten av byn finns Johannamuseet – ett fantasiskt museum som grundats på det tekniska snillet och den bilälskande Manfred Almkvists samlingar.

 

Det finns också mycket företagande i Slimminge, men det är inte så synligt.